David Bergelson - from modernism to socialist realism

Författare
(Edited by Joseph Sherman and Gennady Estraikh.)
Genre
Biografi, Bibliografi, Analys och tolkning
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Legenda 2007 England, Leeds xiii, 363 sidor. : ports. 26 cm. 978-1-905981-12-0, 1-905981-12-0