Davids 51:a psalm utlagd

Författare
Martin Luther
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Palmquist 1897 Sverige, Stockholm 192 sidor.
Fr. Ocklind 1891 Sverige, Piteå 204 sidor.