Davids psalmer för kyrkan, skolan och hemmet - Jemte bearb

Författare
Edvard Evers
(Af Luther, Svedberg, Spegel, Wallin, Franzén, Runeberg, Topelius m. fl.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fr. Skoglund 1894 Sverige, Stockholm xij och 264 sidor.