De 100 dikternas bok

Författare
Sten Rigedahl
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Vulkan 2018 Sverige 106 sidor 21 cm 978-91-88809-11-7