De 12 apornas armé - framtiden är historia

Författare
Elizabeth Hand
(Elizabeth Hand översättning: Peter Gissy.)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kommentus, Gotab 1996 Sverige, Stockholm, Stockholm 199 sidor. 22 cm