De 6 första jemte 11:e och 12:e böckerna af Euclides elementa

Författare
Euklides
(Utg. af M. Strömer)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Beijer 1874 Sverige, Stockholm 268 sidor.