De andra - en bok om klass

Författare
(Red. Silja Hiidenheimo, Fredrik Lång, Tapani Ritamäki och Anna Rotkirch.)
Genre
Bok, Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Söderström, Nord Print 2009 Finland, Helsingfors, Helsingfors 257 sidor. kuv. 978-951-52-2665-5, 978-951-52-2665-5