De båda döfve - Komedi i en akt

Författare
Jules Moinaux
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
S. Flodin 1891 Sverige, Stockholm 31 sidor.