De badande wännernas botaniska trädgård i Visby

Författare
Ingvar Nordin
(Ingvar Nordin.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hanseproduktion, Risberg 1985 Sverige, Visby, Uddevalla 31 sidor. ill. 21 cm