De blikken kist

Författare
Håkan Jaensson
(Håkan Jaensson en Arne Norlin)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Nederländska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bruna 1979 Nederländerna, Utrecht 188 sidor. 90-229-1853-X