De blindas rike - roman

Författare
Sven Fagerberg
(Sven Fagerberg.)
Genre
Bok, Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Alba, Bonnier 1982 Sverige, Stockholm, Stockholm 188 sidor. 21 cm