De bons conseils pour les conseillers forestiers

Författare
Rune Ahlander
(Texte: Rune Ahlander illustrations: Jarl Holmström traduction française: Jean-Guy Fréchette)
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Direction nationale suédoise des forêts (Skogsstyr.) 1992 Sverige, Jönköping 80 sidor. : ill. 30 cm 91-85748-97-8