De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft D. 1, 1599-1630

Författare
Pieter Corneliszoon Hooft
Språk
Flerspråkigt verk
Förlag År Ort Om boken ISBN
1976 Nederländerna, Culemborg 932 sidor., 40 pl.-s. 90-11-91313-2