De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft D. 2, 1630-1637

Författare
Pieter Corneliszoon Hooft
Språk
Flerspråkigt verk
Förlag År Ort Om boken ISBN
1977 Nederländerna, Culemborg 1035 sidor., 44 pl.-s. 90-11-91314-0