De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft D. 3, 1638-1647

Författare
Pieter Corneliszoon Hooft
Språk
Flerspråkigt verk
Förlag År Ort Om boken ISBN
1979 Nederländerna, Culemborg 869 sidor., 44 pl.-s. 90-11-91315-9