De byggde järnvägsvagnar - emigranterna från Ryfors hos Pullmans i Chicago

Författare
Allan T. Nilson
(Allan T. Nilson.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tre böcker, Grunditz & Forsberg 1999 Sverige, Göteborg, Lidköping 163 sidor. ill. 26 cm