De dödas ben

Författare
Michael Butterworth
(Michael Butterworth övers.: Wåge Andersson)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wennerberg 1981 Sverige, Malmö 223 sidor. 18 cm 91-35-02181-0