De dubiis orationibus Demosthenicis dissertatio. Cujus partem secundam venia ampl. facult. philosoph. Upsal. p. p. mag. Petrus Jacobus Emanuelsson stip. Flodin. et Agathon Hammarsköld stip. ord. equestr. Ostrogothi in audit. Gust. die XXXI Maji MDCCCXXVIII. H. p. m. s

Författare
Per Jacob Emanuelsson
Genre
theses
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1828 Sverige, Upsaliæ excudebant Regiæ academiæ typographi [2], 13-21 [1] sidor. 4:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan