De följde ett kors

Författare
Siri Palmestav
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Evangeliipress 1975 Sverige, Örebro 151 sidor. 91-7038-061-9