De första sjöfararna

Författare
Thor Heyerdahl
(Thor Heyerdahl övers. av Ingrid Krook.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt, Norstedt 1979 Sverige, Stockholm, Stockholm 349 sidor. ill. 22 cm