De gamla egyptiernas hemligheter. En sann trolldoms och ande-historia för det adertonde århundradet. Af K.H. Spiess. Öfversättning af A.J. Spaldencreutz. =Stockholm. 1-3. 1802-04.= Del 1, Första delen. Stockholm, tryckt i Kumblinska tryckeriet, 1802. 02 , 202 s

Författare
Christian Heinrich Spiess
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1802 Sverige, Stockholm