De gamla goda sagorna - Omarb. för dövstumma

Författare
Margareta Suber
(Illustrationer av Annie Bergman)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förf. 1926 Sverige, Stockholm 36s