De gamle berättar - nedtecknade inspelningar på talspråk

Författare
Holger Reinholdsson
(Holger Reinholdsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Holger Reinholdsson 2002 Sverige, Alingsås 154 sidor. ill.