De glömda barnen

Författare
R. Margaret Cork
(R Margaret Cork övers.: Berit Härd)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Centralförb. för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) 1984, tr. 1985 Sverige, Stockholm 114 sidor. 17 cm 91-7278-054-1
Centralförb. för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN, Dahlberg & co 1982 Sverige, Stockholm, Stockholm 114 sidor. tab. 17 cm
1973 Sverige, Stockholm 114 sidor.
Centralförb. för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) 1973 Sverige, Stockholm 114 sidor.
Centralförb. för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN, Dahlberg & co 1973 Sverige, Stockholm, Stockholm 13 sidor.