De grekiska tragedierna - Aiskylos, Sofokles, Euripides i översättning av Tord Bæckström

Författare
Aischylos
Genre
Bok, Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Vertigo 2005 Sverige, Stockholm, Finland 500 sidor. 23 cm