De indole et progressu cultus Europæi hodierni dissertatio, cujus partem primam cons. ampl. fac. phil. Upsal. præside ... Jac. Fr. Neikter ... defert Nicolaus Frieder. Biberg, stip. Stiegler. Angermannus. In audit. Gust. maj. d. 19 Dec. 1795. Horis ante meridiem consvetis p. 1

Författare
Jacob Fredrik Neikter
Genre
theses
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1795 Sverige, Upsaliæ, literis Joh. Fr. Edman, reg. acad. typogr 18 sidor. 4:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan