De internationella orden, Elevhandledning - allmän språkkunskap för gymnasiet

Författare
Alvar Ellegård
(Alvar Erikson, Cecilia Nilsson)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LiberLäromedel 1983 Sverige, Stockholm 68 sidor. 24 cm 91-23-92550-7
LiberHermod 1981 Sverige, Malmö [2], 84 sidor. 23 cm 91-23-58700-8
Hermods skola 1976 Sverige, Malmö [2], 84 sidor. 23 cm