De internationella orden, Lärarhandledning - allmän språkkunskap för gymnasiet

Författare
Alvar Ellegård
(Arne Olofsson.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LiberLäromedel, LiberTryck 1983 Sverige, Stockholm, Stockholm 35 sidor. 30 cm
LiberLäromedel 1978 Sverige, Stockholm 66 sidor. 21 cm 91-47-04656-2
SÖ-förlaget 1967 Sverige, Stockholm 66 sidor.