De internationella orden, Lärobok - allmän språkkunskap för gymnasiet

Författare
Alvar Ellegård
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LiberLäromedel, Esselte Herzog 1982 Sverige, Stockholm, Nacka 280 sidor. ill. 24 cm
LiberLäromedel 1976 Sverige, Stockholm 254 sidor., [1] sidor. 22 cm 91-47-03688-5