De internationella orden, Elevhandledning - allmän språkkunskap för gymnasiet

Författare
Alvar Ellegård
(Alvar Erikson, Cecilia Nilsson)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LiberLäromedel 1983 Sverige, Stockholm 68 sidor. 24 cm 91-23-92550-7
LiberLäromedel, LiberTryck 1983 Sverige, Stockholm, Stockholm 35 sidor. 30 cm
LiberLäromedel, Esselte Herzog 1982 Sverige, Stockholm, Nacka 280 sidor. ill. 24 cm
LiberHermod 1981 Sverige, Malmö [2], 84 sidor. 23 cm 91-23-58700-8
LiberLäromedel 1978 Sverige, Stockholm 66 sidor. 21 cm 91-47-04656-2
Hermods skola 1976 Sverige, Malmö [2], 84 sidor. 23 cm
LiberLäromedel 1976 Sverige, Stockholm 254 sidor., [1] sidor. 22 cm 91-47-03688-5
SÖ-förlaget 1968 Sverige, Stockholm 254 sidor. ill.
SÖ-förlaget 1967 Sverige, Stockholm 66 sidor.
SÖ-förl., Seelig, A &W 1966 Sverige, Stockholm, Uppsala 243 sidor., 2 pl.-s.
LiberLäromedel 1966-9999 Sverige, Stockholm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan