De klagande vindarnas ö - romantisk resa till Irland

Författare
Olof Enckell
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Söderström, Lindqvist (distr.) 1961 Finland, Helsingfors, Stockholm 239 sidor.
Natur och Kultur 1937 Sverige, Stockholm 279 sidor.
Söderström 1937 Finland, Helsingfors 281 sidor., 12 pl.-bl. : ill., karta
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan