De kleyne catechismus, oste Onderwijsinge in de christeliche Leere, D. Martini Lutheri... t' Amsterdam, by Gillis Webber, boeckverkooper... 1661

Originaltitel
Der kleine Katechismus
Författare
Martin Luther
Språk
Nederländska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gillis Webber 1661 Utgivningsland okänt / Ej specificerat 16:o