De komplexa drivkrafterna inom vård och omsorg - en fallstudie av finansiella incitament och dess konsekvenser ur ett arbetsmiljöperspektiv - Slutrapport

Författare
Sofia Kjellström
Genre
Statlig publikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AFA Försäkring 2017 Sverige