Samlade skrifter Bd 4, Jesus kommer. En evig dom. De kristnas enhet. Den andliga sången

Författare
Lewi Pethrus
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Filadelfia 1958 Sverige, Stockholm 202 sidor., 1 pl.-bl.
Förl. Filadelfia 1919 Sverige, Stockholm 71 sidor.