De långsiktiga effekterna på allmänna färdigheter och attityder i skolan av tidigt påbörjad undervisning i engelska, Bilagor - en delstudie inom EPÅL-projektet

Författare
Lars Holmstrand
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pedagogiska inst., Univ. 1979 Sverige, Uppsala 141 sidor. : tab. 91-85250-33-3