De långsiktiga effekterna på allmänna färdigheter och attityder i skolan av tidigt påbörjad undervisning i engelska - en delstudie inom EPÅL-projektet = The long-term effects on general school achievement and attitudes of an early start in English teaching : a study within the EPÅL project

Författare
Lars Holmstrand
(Lars Holmstrand.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pedagogiska inst., Univ., Offsetcenter 1979 Sverige, Uppsala, Uppsala [2] sidor., iv sidor., 68 sidor. tab. 21 cm
Pedagogiska inst., Univ. 1979 Sverige, Uppsala 141 sidor. : tab. 91-85250-33-3