De la vie des marionnettes

Författare
Ingmar Bergman
(Ingmar Bergman traduit du suédois par C.G. Bjurström et Lucie Albertini)
Genre
Drama
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gallimard 1997 Frankrike, Paris 111 sidor. 2-07-022693-X
Gallimard 1980 Frankrike, Paris 111 sidor.