De manliga folkpensionärerna i Eslöv : arbete, inkomst och levnadsförhållanden 1945-1977. 1, Förhållandena 1977

Författare
Åke Elmér
Genre
Statlig publikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Socialhögskolan, Lunds universitet 2019 Sverige, Lund
1983 Sverige, Lund 43 sidor.