De manliga folkpensionärerna i Eslöv : arbete, inkomst och levnadsförhållanden 1945-1977. 2, Utvecklingen 1945-1977

Författare
Åke Elmér
Genre
Statlig publikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Socialhögskolan, Lunds universitet 2019 Sverige, Lund
1986 Sverige, Lund 62 sidor. : tab.
1984 Sverige, Lund 49 sidor.