De manliga folkpensionärerna i Eslöv 3, Utvecklingen inom oförändrade grupper - arbete, inkomst och levnadsförhållanden 1945-1977

Författare
Åke Elmér
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1986 Sverige, Lund 62 sidor. : tab.
1984 Sverige, Lund 49 sidor.
1983- Sverige, Lund
1983 Sverige, Lund 43 sidor.