De militära domstolarna i Sverige från frihetstidens början till "Ryska kriget" 1741

Författare
Kjell Å. Modéer
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1966 Sverige, Stockholm