De moord op de eenendertigste verdieping

Författare
Per Wahlöö
(Per Wahlöö vertaling Cora Polet.)
Genre
Roman
Språk
Nederländska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bruna 1985 Nederländerna, Utrecht 192 sidor.
Bruna 1976 Nederländerna, Utrecht 192 sidor. 18 cm