De natura fossilium - Textbook of mineralogy

Författare
Georg Agricola
(Transl. ... by Mark Chance Bandy and Jean A. Bandy ..)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1955 USA, New York xiii, 240 sidor.