De nordiska folken under vikingatiden och den äldsta medeltiden

Författare
Axel Olrik
(Axel Olrik efter författarens död genomsedd av Hans Ellekilde övers. från danskan)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1926 Sverige, Stockholm 160 sidor.
Norstedt 1925 Sverige, Stockholm 160 sidor. ill.