De notione antidoti, una cum generali expositione rerum, quæ hoc nomine signantur, dissertatio. quam venia experientiss. facult. med. upsal. praeside ... Georgio Wahlenberg ... pro gradu medico p. p. auctor Carolus Julius Björlingson philos. mag. oecon. pract. docens. Ostrogothus in audit. botanico die XXIV Maji MDCCCXXXVII. h. a. m. s

Författare
Göran Wahlenberg
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1837 Sverige, Upsaliæ, Excudebant regiæ acad. typographi [2], 16
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan