De osynliga identiteterna - kulturell identitet och arkeologi

Författare
Bozena Werbart
(Bozena Werbart.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för arkeologi och samiska studier, Univ., Nyheternas tr. 2002 Sverige, Umeå, Umeå 172 sidor. ill. 25 cm