De plantis Sveciæ venenatis potioribus nec non antidotis, dissertationem cons. rxp(!). facult. med. Ups. publicæ proponunt disquisitioni Nicolaus Åkerman ... et Carolus Gustavus Lithell, sudermanno-nericii. In audit. Gustav. die IX martii MDCCCXI

Författare
Nils Åkerman
Genre
theses
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1811 Sverige, Upsaliæ, litteris typographorum academiæ Stenhammar et Palmblad [2], 16 sidor. 4:o