De rationella och de oberäkneliga - en analys av informationsmaterial till föräldrar om ungdomar, alkohol och droger

Författare
Alexandra Bogren
(Alexandra Bogren.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sociologiska institutionen, Stockholms universitet 2004 Sverige, Stockholm S. 309-326