De sörjande asparna - en berättelse från 1830-talets Oviken

Författare
Janne Karlsson
(Janne Karlsson illustrationer: Karl-Erik Karlsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Janne Karlsson 2009 Sverige, Sverige 47 sidor. : ill.