De sex första jemte elfte och tolfte böckerna af Euclidis elementa, eller grundliga inledning till geometrien

Författare
Euklides
(Till svenska ungdomens tjenst utgivna af Mårten Strömer.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Beijer 1884 Sverige, Stockholm xx, 268 sidor.
1868 Sverige, Stockholm : Beijer
N. M. Lindh 1863 Sverige, Örebro xx, 258 sidor. ill. 18 cm.
1860 Sverige, Örebro